FAQ

Veelgestelde vragen

NAOJO creert impact op de wereld door verenigingen te helpen om op een leuke en innovatieve manier geld in te zamelen, zodat ze het verschil kunnen blijven maken.

  • Algemeen
  • Deelnemers
  • Aanbieders
  • Verenigingen
  • Bedrijven
NAOJO, wat is dat?

NAOJO is een origineel fondsenwervingsplatform, volledig gedigitaliseerd, om een goed doel te steunen dat uitzonderlijke liefdadigheidstombolas aanbiedt. Het zet unieke ervaringen of iconische voorwerpen online die door de organiserende verenigingen worden voorgesteld en door middel van loting worden toegekend onder alle shenkers-deelnemers.

Wat is de grote missie van NAOJO?

NAOJO wil de wereld beïnvloeden door verenigingen te helpen geld in te zamelen op een leuke en innovatieve manier zodat ze hun projecten kunnen realiseren. Niets meer! ☺

Hoe voert NAOJO haar missie uit?

Omdat we samen meer impact hebben, hebben we de NAOJO-stam gecreëerd! Deze stam brengt drie partijen samen die hun krachten bundelen om de wereld te beïnvloeden: (i) verenigingen die grote projecten op het terrein hebben; (ii) mensen (kunstenaars, muzikanten,...) die hun talent gebruiken om unieke ervaringen aan te bieden; en (iii) gulle en gelukkige schenker die deze projecten steunen en deel uitmaken van deze verandering.

Dit is onze stam. Geweldig. Vrijgevig. Uniek.

Hoe werkt het?

Het is heel eenvoudig (of tenminste alles werd uitgevoerd om het eenvoudig te maken!): Hoe werkt het?.

Wat zijn de geldende regels?

De verlotingen (of tombola's) vallen onder het toepassingsgebied van het Wetboek van Strafrecht en de wet van 31 december 1851 op de lotingen.

Volgens artikel 1 van deze wet zijn verlotingen op Belgisch grondgebied verboden.

Artikel 7 voorziet echter uitzonderingen op dit beginsel. Zo kunnen bijvoorbeeld verlotingen uitsluitend worden toegestaan voor: (i) daden van vroomheid of liefdadigheid, (ii) het aanmoedigen van het bedrijfsleven (in het algemeen) of de kunst, (iii) elk ander doel van openbaar nut.

Volgens de vaste administratieve praktijk kunnen alleen aanvragen van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) en instellingen van openbaar nut - waarvan de statuten in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tenminste 5 jaar eerder werden gepubliceerd of bij koninklijk besluit werden goedgekeurd sinds tenminste 5 jaar - in aanmerking worden genomen voor het verlenen van een dergelijke vergunning.

NAOJO biedt haar geautomatiseerde platform aan verenigingen die gemachtigd zijn om lotingen te organiseren (solidariteitstombola) om deze organisatie te vergemakkelijken. De vereniging is de organisator en de enige verantwoordelijke voor de algemene organisatie van haar fondsenwerving volgens het principe van de loting op het NAOJO-platform. NAOJO treedt op als facilitator.

Wie kan een fondsenwervingsactie organiseren op NAOJO?

In België kunnen alleen verenigingen met een sociaal oogmerk en met toestemming van de FOD Binnenlandse Zaken een tombola op nationaal niveau organiseren. De vereniging is de organisator en is als enige verantwoordelijk voor de algemene organisatie van haar fondsenwerving op het NAOJO-platform. Alle verenigingen over de wereld die de geldende wetgeving in hun land respecteren, zullen op ons platform kunnen opereren.

Hoe wordt het totale bedrag van een loting bepaald en verdeeld?

Een loting heeft een theoretische waarde die bestaat uit 3 elementen: (1) 50% = bijdrage aan het doel van de erkende organiserende vereniging, (2) 40% = waarde van het goed of de dienst inclusief BTW, inclusief alle kosten, inclusief het opzetten van de Ervaring om u unieke Ervaringen te kunnen bieden en (3) 10% = organisatiekosten (vast).

De waarde van de Ervaring (inclusief set-up) is dus 40% van het totale bedrag van de trekking. Voorbeeld: Met een Ervaring ter waarde van 400€ zal het totale bedrag van de loting 1.000€ bedragen.

Wat is het doel van een trekking?

Het "Doel" is het maximale bedrag dat voor elke Ervaring die op het NAOJO-platform wordt aangeboden, kan worden ingezameld door de aankoop van tickets door de Deelnemers en dit binnen een bepaalde periode. Het wordt "Doel" genoemd omdat, in overeenstemming met het reglement voor de loting (tombola), het maximum aantal uitgegeven tickets is op voorhand vastgelegd en moet altijd aan de Deelnemers worden gecommuniceerd via het reglement eigen aan elke Ervaring.

Hoeveel tickets zijn er beschikbaar per Ervaring?

Het aantal beschikbare tickets per Ervaring voor elke fondsenwerving die door een vereniging wordt aangeboden, wordt altijd vooraf bepaald en staat vast. Het hangt ook af van het totale bedrag van de trekking. U kunt het aantal uitgegeven tickets voor elke Ervaring door de regels en voorschriften van elke Ervaring te raadplegen.

Hoeveel kost een ticket voor een Ervaring?

De prijs van een ticket is afhankelijk volgens de Ervaringen. Het wordt altijd duidelijk weergegeven op de beschrijving op de Ervaringspagina. Het hangt ook af van het totale bedrag van de trekking. De waarde van het ticket is ook terug te vinden in het reglement van elke loting.

De ticketprijzen kunnen variëren tussen €5, €10, €20 en €50.

Hoe lang duurt een Ervaring?

De duur voor de deelname varieert per loting. Het duurt over het algemeen tussen één week en 3 maanden. Deze periode wordt altijd gespecificeerd in de regels van elke solidariteitstombola. Er moet rekening gehouden worden met een uitverkoop van alle tickets vóór het einde van de bovenvermelde periode. In dat geval eindigd de onderschrijvingsperiode voortijdig. De datum van de trekking staat echter altijd vast.

Wat zijn mijn kansen op het winnen van een Ervaring?

Aangezien het aantal tickets vooraf wordt bepaald, weet u precies hoe groot de kans is dat u de Ervaring wint. U kunt het aantal uitgegeven tickets voor elk Experiment vinden door de regels voor elk Experiment te controleren. De regels zijn te vinden in de sectie "Uw Ervaring bevat".

Voorbeeld: voor een trekking van €1000 met 100 tickets, elk ticket €10 waard, heb je 1 kans op 100 om de Ervaring te winnen als je één ticket koopt.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

De winnaar wordt aangewezen door een geautomatiseerde online trekking op de exacte datum die in het reglement werd vastgelegd, onder controle van de Vereniging die de trekking organiseert.

Alle deelnemers hebben toegang tot het resultaat van de loting op hun persoonlijke pagina. De winnaar wordt ook per e-mail op de hoogte gebracht.

Waar kan ik het reglement voor elke Ervaring vinden?

U vindt de regels van elke liefdadigheidstombola online op de pagina van elke Ervaring en op de website van de organiserende vereniging. De regels zijn te vinden in de sectie "Uw Ervaring bevat".

In welke taal is de website beschikbaar?

De site is beschikbaar in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels.

Ik heb een vraag, met wie kan ik contact opnemen?

U vindt alle details op onze contactpagina. We zullen u zo snel mogelijk helpen.

Wanneer vindt de trekking van de Ervaring plaats?

U kunt de datum van de trekking in de regels van elke Ervaring vinden. De regels zijn te vinden in de sectie "Uw Ervaring bevat".

Hoeveel geld gaat er naar de projecten van de verenigingen?

De Belgische wetgeving inzake lotingen bepaalt dat 50% van de ingezamelde fondsen de sociale doelstellingen van de vereniging moet ondersteunen. Door op de traditionele manier te werken en de prijzen te kopen, wijzen de verenigingen dus 50% van de ingezamelde middelen toe aan hun doelstellingen.

Bij NAOJO bieden we, dankzij de digitalisering van ons platform en het feit dat we geen prijzen kopen, de Verenigingen een zeer vereenvoudigde en goedkope structuur en kan een veel groter deel van de ingezamelde fondsen worden toegewezen aan de vereniging. We streven ernaar dit aandeel te maximaliseren om 80% te bereiken.

Tot slot zorgen we er altijd voor dat de vereniging binnen onze NAOJO-stam al hun projecten dat werden uitgevoerd met hun fondsenwerving deelt.

Zie ook: Onze inzet

Wat doen de verenigingen met het ingezamelde geld?

De verenigingen voeren projecten uit die binnen het kader van hun missie vallen. Alle informatie over deze missies is te vinden op de respectievelijke websites van de deelnemende verenigingen, op hun sociale media en op onze website. Het is bovendien voor ons heel belangrijk dat we de projecten van onze partners opvolgen en u verslag uitbrengen over de bereikte impact op het veld.

Een technisch probleem?

Aarzel niet om met ons contact op te nemen en we zullen u zo snel mogelijk helpen, zodat we het probleem kunnen oplossen en uw NAOJO-stam Ervaring voor u zo comfortabel mogelijk kunnen maken.

Ik heb mijn registratie- of deelnamebevestigingsmail niet ontvangen?

Geen paniek! Deze e-mail vindt zich zeer (zeer ;-) ) waarschijnlijk in uw "spam" box die we u adviseren te controleren. Als het niet in uw spambox zit, kom dan gerust tot bij ons terug zodat we u kunnen helpen.

Hoe verander ik mijn gebruikerswachtwoord?

Niets is eenvoudiger: klik na het inloggen (i) op uw profiel (rechtsboven) en vervolgens (ii) op "Wijzig mijn profiel". Op deze pagina kunt u uw wachtwoord wijzigen.

Wie kan deelnemen aan de liefdadigheidstombolas op NAOJO ?

Iedereen die minstens 18 jaar oud is.

Waarom aan NAOJO deelnemen en zich aansluiten bij de NAOJO-stam ?

Om het nuttige aan het aangename te koppelen: terwijl u een groot gebaar maakt ten gunste van een vereniging die u nauw aan het hart ligt, krijgt u misschien ook de kans om een ervaring te beleven die u niet snel zult vergeten!
We zijn hier om samen geweldige en gulle ervaringen te beleven.

Hoe kan ik deelnemen ?

Het enige wat u hoeft te doen is u inschrijven op het NAOJO-platform en deelnemen door een ticket te kopen voor de Ervaring van uw keuze, georganiseerd door en ter ondersteuning van een vereniging. Om u te registreren, moet u een account aanmaken door op de link rechtsboven "Aanmelden" te klikken en vervolgens "Een account aanmaken".

Hoeveel tickets kan ik kopen ?

U kunt zoveel tickets kopen als u wilt, bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid. De service die hier wordt aangeboden moet echter een prettige ervaring blijven. We zijn zeer voorzichtig, door middel van verschillende screenings, om deelnemers die mogelijk problematisch gedrag (gokverslaving) vertonen te waarschuwen en in te lichten.

Kan ik aan meer dan één experiment deelnemen ?

Ja, dat kan je wel. Merk op dat elke ervaring zijn eigen loting heeft.

Kan ik een belastingvrijstelling krijgen door deel te nemen aan een liefdadigheidstombola?

Nee, helaas geeft deelname aan een tombola je geen fiscaal attest.

Waar kan ik alle informatie raadplegen over de Ervaringen waaraan ik deelneem of heb deelgenomen?

U kunt uw geschiedenis in uw profiel raadplegen door na het inloggen rechtsboven op uw voornaam te klikken.

Hoe groot is de kans om te winnen?

Voor elke trekking weet je precies hoeveel kansen je hebt om een Ervaring te winnen. Voorbeeld: voor een trekking van 1.000€ met 100 tickets, elk ticket is 10€ waard, heb je 1 kans op 100 om te winnen.
Iedereen maakt kans om de Ervaring te winnen met slechts één ticket. En hoe meer je een vereniging steunt, hoe meer kansen je hebt.

Waarom zijn er een beperkt aantal tickets beschikbaar?

Omwille van transparantie en om de kans op winnen van de betrokken prijs zo goed mogelijk te kunnen inschatten, is het aantal beschikbare en binnen een bepaalde periode te onderschrijven tickets beperkt. Dit is het verschil met een wedstrijd waar iedereen binnen een bepaalde periode kan deelnemen en waar het aantal kansen niet vooraf is gedefinieerd en willekeuriger is. Het is ook een wettelijke verplichting. De NAOJO-stam is van plan het geldende wettelijke kader strikt te respecteren.

Wat betekent de status "sold-out" van een ervaring?

De status "sold-out" betekent dat er helaas geen tickets meer zijn voor een specifieke ervaring. De wet op de loterij bepaalt namelijk dat slechts een bepaald aantal tickets kan worden uitgegeven, dat samenhangt met de waarde van de ervaring. Met andere woorden, er kan geen onbeperkt aantal tickets worden uitgegeven, waardoor een deelnemer geen kans meer zou maken om de prijs te winnen. Goed om weten: het aantal beschikbare tickets staat altijd vermeld op de beschrijvingspagina van elke ervaring en in elk specifiek reglement. Kortom, wacht niet te lang om deel te nemen als u geïnteresseerd bent in een unieke ervaring!

Hoe word ik op de hoogte gebracht als ik een Ervaring heb gewonnen?

Elke winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht, onder controle van de organiserende vereniging. Daarnaast worden alle resultaten van de trekkingen waaraan u heeft deelgenomen op uw persoonlijke pagina vermeld.

Hoe ontvang ik mijn Ervaring?

Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om binnen één maand na de trekkingsdatum of binnen de vermelde termijn hun Ervaring op te halen. Maar geen paniek, wij zijn hier om u te begeleiden tijdens uw ervaring bij de NAOJO-stam!

Hoeveel kost het om mijn prijs op te sturen?

Standaard zijn de verzendkosten in uw prijs inbegrepen voor het gehele geografische gebied van het land van de organiserende vereniging. Als de vereniging Belgisch is, is heel België inbegrepen. Als het een Franse vereniging is, is heel Metropolitan Frankrijk inbegrepen. En zo verder...

Indien, bij wijze van uitzondering, de verzendingskosten door de winnaar moeten worden betaald, wordt dit steeds duidelijk aangegeven in artikel 13 van het reglement van elke prijs (indien van toepassing).

Zijn mijn ervaringen belast ?

Ervaringen in natura die door loting worden gewonnen, zijn niet belastbaar voor de begunstigde. Dit soort inkomsten wordt specifiek behandeld in de toelichting van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in artikel 90/8 van het Wetboek.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen ?

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen door in te loggen op de website met uw e-mailadres en wachtwoord. Nadat u ingelogd bent, klikt u op uw voornaam die rechtsboven wordt weergegeven. Door op deze link te klikken komt u op uw persoonlijke pagina en kunt u uw gegevens wijzigen.

Hoe kan ik toegang krijgen tot alle liefdadigheidstombolas waaraan ik deelneem?

U kunt toegang krijgen tot alle solidariteitstombola’s waaraan u hebt deelgenomen en op dit moment deelneemt door in te loggen op de website met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u ingelogd bent, klikt u op uw bijnaam die rechtsboven wordt weergegeven. Door op deze link te klikken komt u op uw persoonlijke pagina met al uw deelnames.

Hoe kan ik de gegevens in mijn gebruikersprofiel wijzigen?

Niets is eenvoudiger: klik op uw voornaam in de rechterbovenhoek (na het inloggen) en verander uw gegevens indien nodig. Let op, om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om uw achternaam te veranderen. Indien dit gebeurt (bijv.: typefout), neem dan contact met ons op.

Naojo, altijd fun.

NAOJO stelt u in staat om de goede doelen die u nauw aan het hart liggen te ondersteunen door u tegelijkertijd de kans te bieden om een unieke Ervaring te beleven. Dit is en moet een leuke ervaring blijven! U vindt alle informatie over gokverslavingen op de volgende link (link naar Algemene Gebruiksvoorwaarden - Artikel 15 - Verantwoordelijk gokken en verslaving).

U kunt ook de volgende sites bezoeken
www.aide-aux-joueurs.be
www.cliniquedujeu.be
www.gamingcommission.be

Waar vind ik het reglement voor deelname aan een liefdadigheidstombola?

U kunt het reglement voor elke Ervaring die door een vereniging wordt voorgesteld, vinden in de rubriek "Uw Ervaring bevat". Of op de website van de organiserende vereniging.

Waar kan ik het aantal beschikbare tickets voor elke Ervaring zien?

Het aantal beschikbare tickets voor elke Ervaring is te vinden in het reglement of op de website van de organiserende vereniging.

Waarom een Ervaring voorstellen om een vereniging te ondersteunen?

Er zijn een groot aantal redenen om een Ervaring aan te bieden bij een vereniging om hen te helpen geld in te zamelen.
1/ U neemt deel aan een grote solidariteitsactie die de wereld zal beïnvloeden!
2/ U zult gebruikmaken van een hoge zichtbaarheid bij duizenden Schenker-deelnemers op ons platform, met onze vier krachtige communicatiehefbomen die elkaar versterken: (i) NAOJO-platform en zijn solidaire stam (ii) Vereniging, (iii) Schenker-deelnemer en (iv) u.
3/ U neemt deel aan een origineel en innovatief project, in de geest van een welwillende economie.
4/ Last but not least: You will have good fun and all our gratitude !

Hoe kan ik een Ervaring voorstellen?

Door contact op te nemen met ons team via de "Contact" pagina.

Welke Ervaring kan ik aanbieden?

Alle Ervaringen zijn mogelijk, maar zullen UNIEK/ONGEWOON/UITZONDERLIJK zijn!
Kortom, Ervaringen buiten het gewone!

Kan ik de vereniging kiezen waarvoor ik mijn Ervaring wil voorstellen?

Natuurlijk! Wij zijn altijd blij om nieuwe verenigingen te ontdekken en te dienen.

Kan ik een Ervaring aanbieden zonder geassocieerd te worden met een liefdadigheidsinstelling?

Nee, dit is niet mogelijk omdat het niet onze missie of onze wens is! :-) Trouwens is het...illegaal.

Waarom zou ik een beroep doen op NAOJO voor mijn fondsenwerving ?

Als vereniging zijn er 1001 redenen om lid te worden van ons NAOJO-solidariteitsplatform:
1/ Deel uitmaken van de grote solidair en inspirerende NAOJO-stam;
2/ Om de fondsenwerving zoveel mogelijk te vereenvoudigen met behulp van het principe van solidariteitstombola, zodat het helemaal niet tijdrovend wordt. Alles is gedigitaliseerd voor uw comfort (het online zetten van de Ervaringen, geautomatiseerde betaling, registraties, online betaling, geldoverdracht rechtstreeks naar de vereniging, ...). Dit is onze voornaamste roeping: uw leven gemakkelijker maken!
3/ Doe mee en verhoog de fondsenwerving ten gunste van uw vereniging, via dit originele en vernieuwende middel;
4/ Profiteer van toegang tot een gebruiksvriendelijk/geautomatiseerd/beveiligd platform met een optimale gebruikerservaring;
5/ Profiteer van een nieuw digitaal medium om (i) de zichtbaarheid van uw vereniging te versterken en (ii) een nieuw publiek van schenkers-deelnemers aan te trekken;
6/ Deelnemen aan een transparante project: er zijn geen verborgen kosten;
7/ Last but not least: having good fun!

Ik wil me aansluiten bij de NAOJO-stam als vereniging. Wat kan ik doen?

Neem contact met ons op. Wij begeleiden u bij de administratieve stappen voor het verkrijgen van uw toestemming en het opzetten van uw fondsenwervingsactie.

Wilt u een originele fondsenwerving organiseren ?

Neem contact met ons op, wij helpen u op de eenvoudigste manier!

Wat is de Naojo Wall of Fame?

We willen op onze Generous & Happy Wall of Fame alle bedrijven eren die zich bij de NAOJO-stam hebben aangesloten door deel te nemen aan een liefdadigheidstombola (deelname gelijk aan of hoger dan 1250 euro). Deze bedrijven delen onze waarden van transparantie, welwillendheid en fun. Ontdek ze!

Hoe kan ik deelnemen aan de NAOJO Wall of Fame?

Het is heel eenvoudig!

Uw bedrijf koopt haar namens een set tickets voor een unieke Ervaring en steunt een goed doel op NAOJO!

Concreet zijn dit de stappen:
1. U registreert zich online met de naam van uw bedrijf als gebruikersnaam;
2. U selecteert een voorgestelde Ervaring en koopt een aantal tickets om de vereniging van uw keuze te ondersteunen (minimale deelname: 1.250€);
3. U ontvangt een lijst met al uw genummerde tickets per e-mail;
4. Uw bedrijf verschijnt op onze Wall of Fame en wordt vermeld op onze verschillende communicatiemedia;
5. U beslist intern hoe u deze tickets gaat uitdelen (met uw werknemers of uw klanten);
6. Uw bedrijf wordt gecontacteerd als het het winnende ticket heeft!


Let op: U ontvangt een factuur (exclusief btw). Deelname aan een actie die onder de wetgeving van de tombola valt, verleent (helaas) geen belastingaftrek. Dat is het mooie van het gebaar ;-).

Waarom zich met mijn bedrijf aansluiten bij de NAOJO Wall of Fame?

Er zijn tal van redenen waarom uw bedrijf zou kunnen toetreden tot en deelnemen aan ons solidariteitsplatform:

* om uw bedrijf te associëren met een innovatieve solidariteitsactie en grote verenigingen in staat te stellen het verschil op het veldwerk te blijven maken;
* om de waarden van delen en solidariteit binnen uw bedrijf bij te versterken via dit leuke en innovatieve kanaal;
* om uw bedrijf een hogere positieve zichtbaarheid te geven op onze website en op onze verschillende media;
* zodat uw medewerkers kunnen proberen een eerlijke W.O.W.-ervaring te winnen;
* om gaming en plezier op een positieve manier te zetten binnen uw bedrijf en/of bij uw klanten.

Wat zijn de voorwaarden voor een deelname aan de Naojo Wall of Fame?

In aanvulling op het winnen van een unieke Ervaring, kunt u zich aansluiten bij onze Generous & Happy Company Wall of Fame uit de volgende participaties: een deelname van 1.250€ per onderneming.

Kan ik mijn deelname in mindering brengen op mijn belastingen?

Deelname aan een actie die onder de wetgeving van de tombola valt, verleent (helaas) geen belastingaftrek in België. Dat is het mooie van het gebaar, maar dat biedt u nog vele andere leuke en solidaire voordelen.

Naojo stelt u in staat om goede
doelen die voor u belangrijk zijn te
ondersteunenen
u een kans te bieden
om unieke Ervaringen te beleven.

Naojo © 2016
Uw cookies beheren
Functionele cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site. Bijvoorbeeld: beheer van de displaytaal, sessie-informatie, beveiliging, enz.

Cookies alleen voor statistieken

Deze Google Analytics-cookies worden gebruikt om het verkeer op de website te meten en om ons in staat te stellen uw ervaring op ons platform voortdurend te verbeteren.

Cookies voor gerichte advertenties

Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze Google en Facebook partners om uw interesses te profileren en u relevante reclame aan te bieden.

Aansluiten bij de NAOJO-Stam!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws van de NAOJO-Stam en onze nieuwe unieke ervaringen!